new york driving Behandelprogramma Hersenz

jeremy gala padel  

angst quotes about life  

foto iemand die super blij is Als mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) na een ziekenhuisopname en revalidatie thuis hun leven weer wil oppakken en daarbij intensieve ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen ze in aanmerking komen voor het behandeltraject van Hersenz. Zij kunnen direct na het ontstaan van het hersenletsel gebruik maken van Hersenz, maar ook pas na langere tijd. In de regio Rijnmond, Haaglanden en Zuid-Holland Midden biedt Middin het behandelprogramma Hersenz aan.

Integraal werken aan zelfredzaamheid
en eigen regie

open degree college Hersenz biedt een integraal, samenhangend aanbod van behandeling, met aandacht voor geestelijke, emotionele en lichamelijke aspecten. De behandeling is op maat ingericht op basis van de vragen, de motivatie van mensen met NAH, naasten én het professionele oordeel van de behandelaar. De behandeling vindt zowel in een groep als individueel plaats. Het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met NAH zijn de voornaamste doelen.

dokter wanrooij vu Via een integraal programma werken mensen met NAH onder begeleiding van deskundige behandelaars aan persoonlijke doelen. Ze leren omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen en psychische problemen. 

love of loser het boek Hersenz biedt ook een behandeltraject aan voor partners en/of familieleden.

versje engels over je kinderen

rare classic + zipoli + ave maris stella  

zwarte tuniek met love erop

Meer informatie

avond voor de hardenberg bekijk de Hersenz flyer makkelijk dvd branden what english say download wat kost avg tune up