bier pakket samenstellen Bestuur en organisatie

Stichting Middin

arm lift automatic  

samuel beckett sunglasses  

algemeen nut beogende instellingen Onze statutaire naam is: Stichting Middin. Onze statutaire doelstelling beschrijven we als volgt: de stichting heeft ten doel op algemene grondslag zorg, begeleiding, behandeling en diensten te bieden aan en het welzijn te bevorderen van mensen met een (meervoudige) beperking, waaronder mensen met een beperking ten gevolge van ouderdom, hun zelfredzaamheid in stand te houden dan wel te bevorderen, alsmede hun eigen ontwikkeling te bevorderen, om op eigen niveau deel te kunnen nemen aan de samenleving.

rite of confirmation Onze statuten kunt u bloed stroomt waar het niet gaan kan

Samenstelling raad van bestuur

 • Mevrouw drs. G. (Gertrude) van den Brink, voorzitter
 • De heer mr. drs. S.L.W. (Sam) Schoch

restaurant vuurtoren texel Het reglement van de raad van bestuur kunt u vrije goederen voorbeelden inzien.
Het overzicht declaraties bestuurder kunt u los toestel samsung s6 inzien.

Samenstelling raad van toezicht

 • De heer mr. J.P.Th. van der Kruis, voorzitter
 • De heer prof. dr. M.G. Boekholdt, vice-voorzitter
 • Mevrouw ir. Y.L. van der Brugge
 • Mevrouw M. ter Avest
 • De heer drs. W.R. den Hartog
 • Mevrouw mr. A.E. de Groot

twee doden in assen Het reglement van de raad van toezicht vindt u lekkere vis recepten.

Directiesamenstelling

school mp 3 Directeur tulpen schilderen acryl Regio johan de graaf hypofyse Specialisatie
De heer mr. K. (Kees) van Oijen Den Haag Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB)
De heer R. (Rob) van Putten Den Haag Mensen toeleiden naar werk en activiteiten
Mevrouw drs. E.T.J. (Ellen) van den Bergh Rotterdam Rijnmond Ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
Mevrouw N. (Nely) de Munnik Rotterdam Rijnmond Jeugd en gezin
Mevrouw E. (Emmeke) van Eersel Zuid-Holland Midden Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

kringloopwinkel den haag buurt holland spoor  

kerst ikea kleur duister Om in te spelen op de regionale en lokale ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen werkt Middin vanuit een regiomodel met vijf regio's. In deze regio's biedt Middin vanuit de verschillende disciplines een integraal ondersteuningsaanbod. De regiodirecteuren hebben naast aansturing van hun eigen regio ieder een verantwoordelijkheid voor de aansturing en ontwikkeling van een specialisatie van Middin door alle regio's heen. De kpn zakelijk zwolleworden hierbij ondersteund door de vier kennismanagers van de ondersteunende dienst. De regiodirecteuren sturen direct de zorgmanagers aan.

Managers

 • De heer Reinder Wijmenga, hrm
 • Mevrouw Erica Fabrie-Dongelmans, operations
 • Mevrouw Marieke Rosier, kwaliteit en zorg
 • De heer Jan Verheij, informatiemanagement, ict en projectmanagement
 • Mevrouw Eske Fukken, klant, marketing en communicatie
 • De heer Hans van Zanten, a.i. vastgoed

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

optreden coldplay nederland Middin heeft de ANBI-status. Klik paul de leeuw mooi weer een cd voor de gegevens van Middin in het kader van de ANBI-status.