inuyasha demon form Disclaimer

verhoogde bloeddruk symptomen  

deuren voor tuinhuis  

Disclaimer Middin

vliegen eindhoven malaga De informatie op onze website is met de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid opgesteld. Toch kan het voorkomen dat onze informatie onvolkomenheden bevat. Middin kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, noch voor de inhoud en/of de gevolgen van de interpretatie of het gebruik ervan.

kerktoren valt om Aan de gegevens op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt niet voor onze officiële regelingen die via deze website zijn gepubliceerd.

wereld is plat De inhoud van de websites van derden waar onze website naar linkt, noch de gevolgen van het gebruik van websites van derden, valt buiten onze controle en daarom ook buiten de  verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van Middin.

stukje krant met alleen tekst  

Auteursrecht

zerg rush e Onze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle auteursrechten komen toe aan Middin, zowel de informatie, de logo’s, het beeld- en fotomateriaal alsook het gepubliceerde foldermateriaal. Het is niet toegestaan de inhoud te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Middin.

rolstoel taxi gouda We willen specifiek noemen dat de foto’s van onze cliënten en medewerkers op deze website zijn gemaakt met instemming van de betrokkenen. Het is niet toegestaan om de foto's van deze website op te slaan of in te zetten voor andere doeleinden dan het bekijken van deze website.